Retourneren

Wij hechten er veel waarde aan dat onze klanten tevreden zijn over een bestelling dat bij ons is geplaatst. Bent u om wat voor reden dan ook niet tevreden over uw bestelling en wilt u het daarom terugsturen, dan is dat geen probleem.

Binnen 14 dagen kan de bestelling herroepen worden zonder opgaaf van reden. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Ook kan u gebruik maken van ons contactformulier om contact op te nemen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Het herroepingsrecht geldt niet voor zakelijke klanten.

Kosten van het retourneren

Om het product te retourneren kunt u ons een bericht sturen per mail of u kunt ons bellen. U krijgt dan van ons de instructies per mail. De kosten voor het retourneren zijn voor de verzender. Het maakt niet uit welke vervoerder er wordt gekozen maar onze voorkeur gaat naar PostNL. Het is mogelijk om een retourlabel van ons te krijgen waarna er na ontvangst 7 euro in mindering wordt gebracht bij de terugbetaling. Vooral voor Belgische klanten kan dit gunstig zijn.

Terugbetaling

Zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij uw mededeling tot herroeping van de overeenkomst hebben ontvangen zullen wij de door u betaalde bedragen voor deze producten, inclusief in rekening gebrachte leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) aan u terugbetalen. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben ontvangen, of u heeft aangetoond dat u de producten heeft teruggezonden.

Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Waardevermindering

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Wij verzoeken u om, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, de producten in de originele en onbeschadigde verpakking en staat aan ons te retourneren.

Uitsluiting van retour

In ears en elektrische tandenborstels waarvan de verzegeling na levering is verbroken zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Deze producten zijn namelijk om redenen van hygiëne niet geschikt om te worden teruggezonden wanneer de verzegeling na levering is verbroken. Ook verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken zijn uitgesloten van retour.

Terugsturen

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Wanneer u de bestelling wilt retourneren, dan kunt u contact opnemen via info@onlygadgets.nl